Lindberg Lyd AS

INNSPILLING  .:.  REDIGERING  .:.  MIKS/MASTERING  .:.  FORMATERING

Lindberg Lyd HOME

MENNESKENE  .:.  PRISER/BUDSJETT  .:.  REFERANSER  .:.  ARTIKLER  .:.  FORSIDEN

Der MONO var sorthvitt og STEREO er et polaroidfoto,
blir SURROUND en tredimensjonal opplevelse .: artikkel 11. juni 2005

Musikkbransjen er i en brytningstid der CD-formatet, som ble lansert tidlig på 80-tallet, ikke lenger tilfredsstiller lytterens forventninger til spektakulære lydopplevelser. DVD-Audio og SACD (SuperAudio CD) er to nye digitale formater som støtter høyoppløselig lyd ut over stereo. Med et hybridprodukt er SACD kompatibel med tradisjonelle CD-spillere. Denne disken ser ut som en CD og kan spilles på alle tradisjonelle anlegg og datamaskiner.

Kvadrofoni ble lansert på 70-tallet uten å slå an hos det store publikum. Dørstokkmila ble bokstavelig for ekstra høyttalere og ny forsterker. Når syn og hørsel settes opp mot hverandre, tar bildet en dominant rolle. Nå har filmindustrien banet vei inn i hjemmet med DVD-spilleren og lyd i seks kanaler. I følge statistikker fra HiFi-bransjen var 80% av alle lydanlegg solgt til konsumenter i 2004 såkalte surroundanlegg.

Tilstedeværelse og deltagelse er de magiske ordene for fremtidens brukere av musikk. Med surroundproduksjoner tar man lytteren til sentrum for opplevelsen. Den beste plassen i en konsertsal er den som ikke er til salgs. Orkesterets midtpunkt, dirigenten, har derimot godt betalt for å være nettopp midtpunkt. Nå kan publikum innta denne eksklusive plassen hjemme i sin egen stue.

Komponister som Magnar Åm har sett mulighetene, der han i einsam/omfamna plasserer Filharmoniens musikere som en g-nøkkel ute blant publikum i Oslo Konserthus. Giovanni Gabrieli gjorde det med sine messingkor i renessansens Venezia; La oss håpe at norske fonogramprodusenter 100 år etter Edison endelig våger å legge nye dimensjoner til sine produkter.

Komponisten Wolfgang Plagge formulerer utviklingen slik: ”Komponister og musikere før Edison behøvde aldri å skjenke det flate, todimensjonale oppsettet i en gammeldags opptaksproduksjon en tanke, fordi det ikke fantes. De var vant til å ta et rom i besittelse, og mye av musikken som ble skrevet bærer tydelige preg av dette. Men Edisons fonograf tvang musikerne til å innta faste, statiske posisjoner (type gaule inn i tuten på apparatet), noe som fremkalte en langt mer fiksert måte å tenke lyd på. Selv om den tekniske utviklingen har vært enorm siden Edison, har vi aldri seriøst jobbet med tanke på å gjenvinne utøvernes dynamiske posisjon - vi har på en måte vent oss til at musikere så vel som lyttere har å sitte stille på stolene sine og lage/lytte til lyd i to dimensjoner. Bare unntaksvis har opptaksbransjen seriøst beskjeftiget seg med klang- og romløsninger; det ble vanligvis stort sett med mer eller mindre helhjertede forsøk (Quadro- og kunsthode etc.) som aldri slo igjennom. Det er min uærbødige påstand at dette ikke bare skyldes teknikkens nivå, men like mye musikernes (dvs. brukernes) akustiske bevissthet, eller mangel på sådan. Et lydfelt gir både utøvere og komponister muligheten til å boltre seg med flere enn to dimensjoner igjen, og dette vil etter mitt skjønn komme til å revolusjonere musikk-tenkningen blant musikerne i tiden som kommer.”

I samarbeid med Lydrommet AS, Merging Technologies, Innovasjon Norge og norske musikere og komponister har Lindberg Lyd AS det siste året utviklet lydtekniske løsninger og produksjonsmetoder som på en effektiv måte bringer en lydopplevelse i flere dimensjoner hjem til forbrukeren. Grunnteknologien som tilfredsstiller kravene til kvalitet og fleksibilitet betegnes som DXD. Dette er et nytt digitalt profesjonelt lydformat som er utviklet for produksjon av høykvalitets innspillinger. Digitale formater er "veien som frakter analoge opplevelser". Denne veien skal være bred og jevn. DXD tilfredsstiller disse kravene med en dataoppløsning i 32 BIT og en samplingfrekvens på hele 352.8 kHz!

Flere pilotproduksjoner er under arbeid for musikkmerket 2L. Med Ensemble96 kan du oppleve Knut Nystedts IMMORTAL BACH med fem likeverdige kor plassert i en sirkel rundt deg. Legendariske MAGNUM MYSTERIUM ligger allerede klar i ny surround miks og Annar Follesø spiller BARTOK i fem kanaler.

Det er med stor respekt for norsk kulturhistorie vi for plateselskapet Curling Legs nå går tilbake til 1982 for å hente frem de originale sessiontapene fra Grieghallen; Radka Toneff og Steve Dobrogosz’ FAIRYTALES er under remastering til hybrid SACD i surround. I denne prosessen har vi med oss Steve Dobrogosz og Arild Andersen, som var produsent for innspillingene i februar 1982.

20©05  Morten Lindberg