Lindberg Lyd AS

INNSPILLING  .:.  REDIGERING  .:.  MIKS/MASTERING  .:.  FORMATERING

Lindberg Lyd HOME

MENNESKENE  .:.  PRISER/BUDSJETT  .:.  REFERANSER  .:.  ARTIKLER  .:.  FORSIDEN

Lokalisering fremfor globalisering .: artikkel 5. mai 2005

Alle mennesker har et grunnleggende behov for å uttrykke følelser. Noen tar det ut i eksplosive perioder, mens andre lar det flyte i en jevn strøm. De kan ta form i visuell kunst, litterære skrifter, slagsmål i drosjekøen – eller musikk.

Menneskets emosjonelle fundament bygger på sosiale strukturer. Samfunnet, og derav individets sosiale egenskapene, er formet av klima og geografi. Dette er i vesentlig grad årsaken til at alle regioner utvikler sin distinkte musikalske egenart.

Motivert av kommersiell rasjonalisering har den internasjonale musikkindustrien omfavnet tidens samstemte rop om globalisering. Introduksjonen av samlebegrepet ”worldmusic” er en naturlig følge av denne prosessen. Begrepet blir dessverre misbrukt i den forstand at ingredienser fra alle verdenshjørner blir puttet i en felles gryte hvor de multinasjonale selskapene rører rundt og serverer suppen.

Vi kan ikke forvente at majorselskapene skal forvalte og stimulere til nyskapning av de lokale musikalske uttrykkene. I denne sammenheng er alle de nordiske landene, sett under ett, å betrakte som lokalt. Fremtiden for profesjonell norsk musikkproduksjon ligger i en lokal produktutvikling til et globalt marked. Det er en felles oppgave for komponister, musikere, produsenter og offentlige myndigheter å sikre resurser som kan gi publikum kulturelle opplevelser av en høy kvalitet.

20©05  Morten Lindberg