Lindberg Lyd AS

INNSPILLING  .:.  REDIGERING  .:.  MIKS/MASTERING  .:.  FORMATERING

Lindberg Lyd HOME

MENNESKENE  .:.  PRISER/BUDSJETT  .:.  REFERANSER  .:.  ARTIKLER  .:.  FORSIDEN

På opptak med Lindberg Lyd .: artikkel DVD & HJEMMEKINO nr.2 - 2006

"Velkommen til en reise i akustiske landskap" Slik lyder budskapet fra det norske musikkmerket 2L. Plateselskapet er ikke opptatt av smale båser i sine musikk utgivelser. Dette skal også oppfattes rent bokstavelig. Selskapet er det første her på berget som satser på surroundopptak av levende musikk.

DVD & Hjemmekino nr.2 - 2006En reise i akustiske landskap. Ja, der kjenner vi et slektskap. Er det ikke akkurat slike reiser vi svært gjerne ønsker å dra ut på ved hjelp av hi fi anlegget. Lindberg Lyd er pionerer på flerkanals opptak av musikk og ga i fjor ut de første seks produksjonene av musikk på SACD. Planene går imidlertid ut på å trappe opp aktiviteten betydelig. Dette vekker interesse for oss i DVD&Hjemmekino. Hvordan foregår opptakene og hva er det som gjør teknologien så attraktiv for musikk og hi-fi interesserte?

Surround eller multikanal
Vårt første møte byr på overraskelser for begge parter. Både Morten Lindberg og Hans Peter L'Orange, som vi har avtalt møte med, har møtt konservative holdninger fra HiFi folk tidligere, både blant yrkesfolk og entusiaster. De venter seg et møte med en tokanals freak, men jeg går da definitivt ikke av veien for ny teknologi. Snarere tvert i mot. Morten forsikrer meg om at det er surround som danner basis for deres opptaksteknikk. Men er ikke dette å vifte med en rød klut foran øynene på mange Hi Fi entusiaster? Mange legger da noe av skylda for tidens lydmessige elendighet til knefallet for hjemmekino og komprimert lyd! Og det er vel ikke akkurat dette som bedrives her? Vi blir fort enige om at dreier seg om ulike talemåter. Det dreier seg om å fange opp mest mulig naturlige lydbilder ved hjelp av transparent og høyoppløselig teknikk. Opptak med flere mikrofoner i flere kanaler er viktige deler av denne prosessen. Vi er på talefot med hverandre.

Opplevelsen av å være tilstede
Hvorfor startet egentlig Lindberg Lyd med opptak i surround og SACD? Morten Lindberg gir oss en kortversjon av historien: "I 1992 vandret jeg ut fra Norsk Lydskole, nyfrelst på Surround-hjernedigital lyd. Opplevelsen av å være tilstede i en konsertsal skulle bringes hjem til stereoanlegget. Jeg forsøkte de fleste verktøy; kulemikrofoner, kardioider, kunsthode og soundfieldmikrofon, men resultatet ble betraktende og kjedelig. Gradvis måtte jeg innse at det å formidle tilstedeværelse skapes i en ILLUSJON. Jeg måtte ta skrittet fra publikum til deltager! Kunsten er å skape kontakt og finne den innerste kjernen i instrumentene, uten å miste åpenheten i det levende rommet. Vi i Lindberg Lyd startet derfor tidlig å leke med lydfelt. Det er et totalt lydfelt som vi fanger opp ved hjelp av mange mikrofoner i et surround oppsett. Vi opplevde dette som å bevege seg fra foto til skulptur. Der MONO er sorthvitt og STEREO et polaroidfoto, blir SURROUND en tredimensjonal opplevelse - en skulptur i tid og rom! Vi har jobbet både med DVD-Audio og SACD. Men Super Audio CD er nå det formatet som kan bringe denne opplevelsen ut til folket."

Med Steffen Horn i Gamle Logen
Steffen horn ved flygelet i Den Gamle Logen: Dette er et fantastisk lokale for små kammerensembler. Scenen fungerer nesten som en parabol for tilhørerne ute i salen.
Problemet er et par støyfaktorer som setter teknikken på prøve. Det er ikke særlig tvil om at storbyens hjerte banker like utenfor den gamle trebygningen. En innvendig støykilde må det også tas høyde for. Det blåser ganske friskt fra ventilasjonsanlegget.

På opptak
Jeg ser frem til å være med Lindberg Lyd på opptak. En vakker vinterdag som starter opp med stort snøfall og stort trafikk kaos ender opp med at jeg opplever den fantastiske lyden av to store flygler i Sofienberg Kirke. Her trakterer fire musikere av internasjonalt format to store konsertflygler. De som tror at surround opptak bare dreier seg om å komplettere med en mikrofon i sentrum og et par mikrofoner for å fange opp etterklangen i lokalet, vil få seg en overraskelse når de ser hvordan det jobbes. Samtlige mikrofoner var plassert langt framme i koret, ikke så veldig langt unna flyglene. Oppsettet minner mest av alt om et diagram over hvordan et surroundanlegg skal plasseres i et rom.

4 pianister og 2 flygler i en kirke
Lindberg Lyd har lang erfaring med opptak i Sofienberg kirke og vet masse om hvordan det skal gjøres både i to kanaler og i flere, men hvordan skal det gjøres når instrumentene dobles og hendene som spiller firedobles? Det gjelder å finne den riktige balansen mellom direkte lyden fra flyglene, tidlige reflekser og etterklangen fra det store rommet. Wolfgang Plagge er produsent for innspillingen og er veldig fornøyd med at han ikke hører for mye av mekanikken i flyglene. Det er tonene og det komplekse og foranderlige livet av tonene i rommet, som han er opptatt av å sikre med opptaket.
I utgangspunktet har Hans Peter L'Orange satt opp et trekløver DPA (tidligere Brüel & Kjær) kondensatormikrofoner i et mikrofonstativ som bringer mikrofonene høyt over flyglene. Under flyglene har han plassert to mikrofoner for lavfrekvenskanalen og litt ut på hver sin flanke står de to surround mikrofonene.

En centimeter er nok
Det jobbes med justering av mikrofonplasseringene. Men vi ser at det kun dreier seg om små justeringer - noen få centimetre opp eller ned Morten og Hans Peter i Sofienberg kirkeog de samme avstandene frem eller tilbake. Vi kan likevel høre at resultatene av justeringene er ganske voldsomme. En centimeter betyr all verden forskjell. Lindberg Lyd har erfart at høretelefoner kan brukes som monitorverktøy, ved at de forskjellige kanalene prøvelyttes etter tur. Men det er de to hovedkanalene som man ender opp med å lytte mest på. Etterpå tar man med seg opptakene opp til kontrollrommet på Skullerud. Vi skjønner fort at det hele må bli uhyggelig mye mer kritisk når man bare har to mikrofoner til rådighet, slik som i tilfellet med tokanals opptak, men hva vinner man i det store og hele ved å bruke surround mikrofoner?

Et lydkick
I studioet finnes et referanse to-kanal oppsett, basert på B&W801 høyttalere og to store monoblokker fra Elektrokompaniet. Man må liksom ha gårsdagens referanse produkter for å oppnå troverdighet i bransjen. Men mye viktigere for dagens løpende virksomhet, er et komplett 5.1 lydsystem med spesialbygde høyttalere fra dynabel med Embla digitalforsterkere. Jeg tar plass i godstolen i studioet og får en leksjon i hvor forskjellig lyden fra samme opptak kan låte. Jeg får høre flere lydeksempler. På konsert kan man oppleve at det formelig skinner fra instrumenter og orkester. Hvor ofte hører vi slike ting hjemme? Det er tydelig at det først er flerkanalslyden som kan sikre oss at vi oppfatter slike fenomener. Jeg får høre at det skinner fra både klavér og strykere når det spilles over alle kanalene. Jeg opplever også en klart mer realistisk opplevelse av både instrumenter og ensembler. Mye stereo dreier seg egentlig omRedigering og SACD-authoring i studio på Skullerud temmelig flate opplevelser. Selv når vi oppfatter at det spilles på ulike plan i dybderetningen, oppleves det sjelden som virkelig tredimensjonalt og med instrumenter som opptar fysisk plass i rommet. For noen er kanskje opplevelsen av nærvær over en fremførelsen kun en bonus. Men for meg er det dette som skaper det store kicket - å oppleve det som om man er tilstede ved en musikkfremførelse, det er det som til sist gjør det verdt både å bry seg med disse tingene og de nødvendige investereringene. Jeg er klar forsurroundlyden.

Store kostnader?
Morten Lindberg minner oss om at situasjonen er i ferd med å endre seg. Mange har faktisk et flerkanals anlegg hjemme. Og det behøver ikke lenger å koste all verden å oppnå en svært tilfredsstillende lydgjengivelse hjemme. Med to kanaler så er det et nesten håpløst prosjekt. Lindberg mener at SACD betyr den kvalitetshevingen som musikkelskere lenge har ventet på. Nå er det faktisk blitt mulig å nyte opplevelsen av levende musikk hjemme.

Entusiasme?
Vi kan fort fastslå at Lindberg Lyd driver med såkalt puristiske lydopptak. De foretrekker å spille inn alle kanalene så direkte som mulig, uten å manipulere med frekvensgangen eller bruke klangforskjønnende apparater. Man skulle derfor tro at disse lydpionerene ville få massiv støtte fra Hi Fi miljøet. Men det skjer ikke. De opplever vekselvis skepsis og fortielse. Hvorfor? Kan det være den automatiske motstanden som melder seg overfor alle endringer. Det er jo ikke akkurat noen bagatell å gå over fra to til seks kanaler. Det har enorme konsekvenser på alle områder, både blant musikk produsenter og forbrukere. Det dreier seg vel egentlig om et paradigme skifte i lyd. Det er en mye større forandring enn å gå over fra mono til stereo. Vet vi egentlig nok om lyd?

Hva er viktig å ta opp?
De færreste er klar over er den enorme betydningen som tidlige refleksjoner har for lyden fra instrumenter og stemmer. Det er først de refleksjonene som inntreffer 50 millisekunder og mer etter direktelyden som oppfattes som etterklang. De refleksjonene som inntreffer tidligere enn dette, er imidlertid mye viktigere for oppfatningen av instrumentene og deres klang. Men vi oppfatter altså ikke dette som etterklang.
Det er av avgjørende betydning at man skiller mellom tidligrefleksjoner og etterklang. Dette betyr nemlig at det er tre helt forskjellige lydbidrag som må taes opp - direkte lyd, tidlige refleksjoner og etterklang. Det er først en god balanse mellom disse tre komponentene som gir et vellykket resultat. Ut fra mikrofonoppstillingene ser vi at tidligrefleksene sikres i surroundkanalene. Det er selvfølgelig ikke til å unngå at de også tar opp direkte lyd, men på grunn av avstanden til instrumentene, er man sikret et nødvendig tidsintervall. Dette er bakgrunnen for at mikrofonplasseringene blir så kritisk. Enhver mikrofonforflytning forandrer forholdet mellom direktelyd, tidligrefleksjoner og etterklang. Hvis mikrofonene plasseres for nær instrumenter og musikere, så blir det ikke nok av den informasjonen som lokalet bidrar med. Dersom mikrofonene derimot plasseres for langt vekk, så blir resultatet uklart og grøtete.

Når jobben blir en thriller
Overvåkingen av lydopptakene har hittil vært en hodepine for Lindberg Lyd. Det har ikke vært mulig å dra rundt på et fullt 5.1 oppsett av høyttalere og få dette til å spille slik at resultatet kunne brukes til kritisk lytting. Hva har man så gjort i stedet? Hittil har Lindberg Lyd benyttet seg av en litt omstendelig løsning. Man har gode erfaringer med to typer Sennheiser hodetelefoner. Flere sett HD600 og HD650 er med på alle opptak og brukes av både teknikere og musikere. Det skaper imidlertid en viss usikkerhet å bare kunne overvåke lyden til frontkanalene løpende. De andre kanalene kan kun prøvelyttes for seg. Det er først når man har hørt dagens opptak i studio på Skullerud, at man med 100 % sikkerhet vet hva man har tatt opp fordi man kan bedømme det totale resultatet.

Opptak ute
Lindberg Lyd foretrekker å foreta opptak i lokaler som har god akustikk å by på, og det av flere grunner. Det er faktisk basis for hele produksjonsprosessen. Det er ikke mulig å skape autentiske lydbilder uten å jobbe med et virkelig rom som utgangspunkt. Men det har også stor betydning for musikerne. De påvirkes også av det lokalet de spiller i. Dette har for eksempel innvirkning på hva slags tempi som kan brukes. Nesten uten at de vet at det skjer tilpasser de seg akustikken i det lokalet de opptrer i. Når det nå er blitt mulig å fange denne akustikken ved hjelp av surroundteknikken, skapes det en sammenheng mellom tolkning og opptak som ikke ellers er sikret.

Fortid og fremtid
Wolfgang Plagge er involvert i Lindberg Lyd på mange plan. I tillegg til å være komponist og musiker er han også produsent for mange produksjoner. Det er ikke særlig tvil om at Plagge er begeistret for den nye lydteknologien: "Surround teknologien gjør det mulig å jobbe med rommet, slik man gjorde før Edison kom og ødela hele greia!

D&H: Hva mener du? Kan du utdype dette?

Plagge: Før Edison behøvde verken komponister eller musikere å skjenke det flate, todimensjonale oppsettet i en gammeldags lydproduksjon en tanke, fordi det ikke fantes... De var vant til å ta et rom i besittelse, og mye av musikken som ble skrevet bærer tydelige preg av dette. Musikerne lekte med sted, tid og rom i sin musikk. Men Edisons fonograf tvang musikerne til å innta faste, statiske posisjoner (type gaule inn i tuten på apparatet), noe som fremkalte en langt mer fiksert måte å tenke lyd på og lytterne har vent seg til like statiske posisjoner under lytting.

D&H: Men har det ikke skjedd noen utvikling på området?

Wolfgang PlaggePlagge: Jo, selvfølgelig har den tekniske utviklingen vært helt enorm siden Edison, men vi har aldri jobbet seriøst med å gjenvinne utøvernes dynamiske posisjon. Vi har på en måte vent oss til at musikere så vel som lyttere har å sitte på plass i stolene sine og lage/lytte til lyd i to dimensjoner. Bare unntaksvis har opptaksbransjen beskjeftiget seg med klang/rom-løsninger; Det har vært mer eller mindre helhjertede forsøk (Quadro- og kunsthode etc.), men som aldri har slått igjennom. Det skyldes egentlig ikke bare teknikkens nivå, men like mye musikernes (dvs. brukernes) akustiske bevissthet, eller mangel på sådan. Et surround lydbilde gir både utøvere og komponister muligheten til å boltre seg med flere enn to dimensjoner igjen, og dette vil komme til å revolusjonere musikk-tenkningen blant musikerne i tiden som kommer. Nå kan musikerne begynne å leke med rommet igjen. Som komponist er det ganske fascinerende å tenke på at tre lyddimensjoner muliggjør fire musikk-dimensjoner! Romfølelse gir nemlig også plass for tiden som en aktiv del av musikkopplevelsen!

Morten Lindberg er hjertens enig med Plagge. Selv om fokus hos Lindberg Lyd hele tiden har vært på akustisk musikk, så er han ikke i tvil om de kreative mulighetene som ligger i en elektronisk tilnærmingsmåte til produksjon av musikk. Elektroniske genre kan få nytt liv ved å utnytte surroundmulighetene. Når komponister og musikkutøvere virkelig oppdager de mulighetene som mediet muliggjør, så tipper jeg at vi får en renessanse i elektronisk musikk!

Hybrid SACDD&H: Men disse vyene peker fremover. Men det er mye som må skje før vi kan komme dit. Mange er fortsatt skeptiske til surround og spår SACD nedenom og hjem. Det er ikke så mange, som dere, som gjør noe konstruktivt på området?

Hans Peter l´Orange: Det vil nok ta tid før det slår igjennom, det må vi nok bare innse. Men når det til slutt kommer, så er det viktig for oss å ha både produksjonserfaring og en bred katalog. Fordelene med Hybrid SACD er jo at de også kan spilles på tradisjonelle stereoanlegg, som en vanlig CD.

Det var først på slutten av fjoråret, som de første SACD-ene fra 2L ble lansert. Men samtlige musikkopptak som Lindberg Lyd har foretatt for sitt eget platemerke er foretatt med fullt mikrofonoppsett og kan derfor gis ut på 5.1 senere. Det er godt at det finnes entusiaster som jobber for en nødvendig utvikling av musikkmediet også her i landet. Vi ønsker Linberg Lyd lykke til med fremtiden.

tekst og foto Øyvind Ruud 20©06 DVD&HJEMMEKINO / Hjemmet Mortensen AS
foto "surroundhjerne" og "Plagge" 20©06 Dag Thorenfeldt

PDF Denne artikelen kan også lastes ned som PDF